top of page

O DRUŠTVU

DSC_3933POM.jpg

 

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je skrb za strokovno delo učiteljev metode Feldenkrais ter za spoštovanje moralnih in etičnih načel stroke. Z organizacijo izobraževanj za člane društva, tudi v sodelovanju z učitelji in organizacijami v tujini, zagotavljamo visoko raven usposobljenosti slovenskih učiteljev metode. Namen društva je s promocijskimi in izobraževalnimi dogodki za javnost ter s poročanjem o našem delu v medijih širiti informacije o metodi Feldenkrais ter pospešiti njen razmah v slovenskem prostoru. 

POSLANSTVO

 

VIZIJA

Želimo postati ustvarjalno središče na področju metode Feldenkrais in močan povezovalni člen vseh učiteljev metode v Sloveniji. S povezovanjem s sorodnimi združenji v tujini želimo prispevati k dvigu strokovnih kompetenc slovenskih učiteljev metode ter s svojim delovanjem povečati prepoznavnost metode v širši laični in strokovni javnosti.

VIZIJA

 

VODSTVO

Predsednica: Nuša Romih
Podpredsednica: Mateja Pate

VODSTVO
UČITELJI
POSTANI PODPORNI ČLAN

 

POSTANI PODPORNI ČLAN

Te je metoda "zasvojila", a ne do te mere, da bi postal/a učitelj/ica? Si želiš, da bi metoda postala bolj prepoznavna in dostopna večjemu krogu ljudi v več krajih po Sloveniji? Imaš določene spretnosti in nekaj prostega časa, ki ga želiš nameniti promociji metode? Ali pa preprosto želiš biti del vztrajno rastoče skupnosti učiteljev metode v našem prostoru? Pridruži se nam, postani naš podporni član! Izpolni pristopno izjavo in nam jo posreduj po e-pošti ali na naslov društva. Članarina za podporne člane znaša 30 EUR.

MEDIJI O NAS


POVEZAVE

International Feldenkrais Federation: IFF je krovna organizacija nacionalnih združenj učiteljev metode Feldenkrais. Spletna stran je bogat vir informacij o metodi ter izobraževalnih materialov.


European Training Accreditation Board: EuroTAB je organ, zadolžen za akreditacijo izobraževalnih programov za učitelje metode Feldenkrais v Evropi in Izraelu. Na tej strani so med drugim objavljeni seznami vseh trenerjev in pomočnikov trenerjev metode ter mednarodnih izobraževanj za učitelje metode.


Standardi prakse metode Feldenkrais


Tuja združenja učiteljev metode

POVEZAVE
bottom of page