e.mail:

info@celestin.si
GSM: 031 77 55 55

Delo z otroki s posebmini potrebami


Način dela z otroki s posebnimi potrebami JEREMY KRAUSS APPROACH


Jeremy Krauss Approach je edinstven način dela z otroki s posebnimi potrebami, ki jim pomaga pri rasti, razvoju in učenju.

Otrokom s posebnimi potrebami pomaga razvijati njihov potencial, fizične, kognitivne in čustvene sposobnosti. Otroka podpira pri učenju, spreminjanju in premagovanju različnih razvojnih izzivov skozi proces postopnega razvijanja njegovih sposobnosti, v skladu z razvojnimi procesi.

S pristopom Jeremy Krauss approach delamo z otroki z različnimi razvojnimi motnjami, kot so:
  • cerebralna paraliza,
  • spastičnost,
  • kap,
  • motnje avtističnega spektra,
  • genske motnje,
  • poškodbe brahialnega pleksusa,
  • skolioza in
raznimi drugimi nediagnosticiranimi razvojnimi motnjami in izzivi, ki se pojavijo pri otrocih.
Jeremy Krauss Approach je razvil Jeremy Krauss, osebni učenec dr. Moshe Feldnekraisa, utemeljitelja metode Feldenkrais.

V letu 2013 so certifikat pridobile:
Nuša Romih Masnoglav
Nevenka Koprivšek
Petra Jeretina
Urška Potočnik

V letu 2014 sta certifikat pridobili:
Tatjana Marolt in
Tadeja Bečaj Žnidaršič