e.mail:

info@celestin.si
GSM: 031 77 55 55

Urška Potočnik


Nuša Romih Masnoglav - metoda Feldenkrais
Urška prihaja iz okolja, kjer je vitalnost v celostnem pomenu besede vedno predstavljala največjo vrednoto. Velik vpliv nanjo so imeli predvsem družinski člani, ki delujejo v zdravstvu, a se že zelo dolgo poleg opirajo tudi na delujoče alternativne metode. Ni slučaj, da je tudi njo poneslo v globlje raziskovanje človeka in iskanje delujočih možnosti za izboljšanje kakovosti življenja.

Študij Feldenkraisa je končala leta 2012 na Dunaju. Del študija je opravila v Chicagu, ZDA, kar je bila zanjo izredno bogata izkušnja.

Že zelo zgodaj v najstniških letih je začela razmišljati o človeku. O človeku kot celoti in njegovem delovanju na vseh nivojih. Kako napredovati kot oseba? Kako preko vzorcev, ki te vedno vlečejo nazaj v iste situacije?

Ko se je srečala s Feldenkraisom, je začutila, da je to metoda, ki lahko nudi veliko pomoč pri raziskovanju teh vprašanj. S Feldenkraisom je spoznala, da izrek ''osvobodi um in telo bo sledilo'' deluje tudi v obratni smeri - ''osvobodi telo in um bo sledil'' in osebno ji je ta način bližji, ker je zelo konkreten, obenem pa zelo svoboden. ''Nihče vas v nič ne sili, proces usmerjate, vodite vi sami. Metoda vam le pokaže kakšne so možnosti, razširi obzorja.''

''Metoda me vedno znova fascinira, ne moreš se je naveličati, ker odkrivanju ni konca. Neprestano se učiš, odkrivaš, raziskuješ, povezuješ... Če daste metodi priložnost, vam ne bo nikoli žal. Všeč mi je, da ne iščemo popolnosti, da ne učimo ljudi kaj je prav in kaj ne, pomagamo jim odkrivati, prepoznavati možnosti, ki so na voljo.. od tam naprej izbirajo sami. Nihče nima povsem enakih potreb. Naša vloga ni biti avtoriteta, ampak dati človeku možnost, najti svojo lastno notranjo avtoriteto. Najti sebe. Spoznati svoj način delovanja in si s tem znanjem pomagati. In niti dve osebi nista popolnoma enaki. Zato ne moremo učiti po modelu.''

''Feldenkrais mi je spremenil življenje na vseh nivojih, v metodo verjamem, je neverjetno organska in me veseli, da imam z njo možnost pomagati.''

Urška izvaja skupinske in individualne lekcije.
GSM: 041 94 44 94
urska.feldenkrais@gmail.com
www.somavita.si