e.mail:

info@celestin.si
GSM: 031 77 55 55

Picture
Ena od pomembnejših prvin v življenju, je zame ta, da se vedno »najprej pomete pred svojim pragom«. Samorefleksija – razumevanje sebe, svojih šibkosti, prednosti, prizadetosti, strahov in vzgibov – je ključna za ustvarjalno, konstruktivno in pozitivno delovanje in povezovanje z okolico. In joga je zame prav to - poglabljanje zavedanja sebe in okolice, samospoznavanje, je čas, ki ga posvetim intenzivnemu druženju s sabo in s tem ustvarjam v sebi prostor, da se lahko lažje soočim z vzponi in padci vsakdanjega življenja. Naše telo in naš dih nikoli ne lažeta, sta odraz našega resničnega stanja. Preko zavedanja (telesa, diha, občutkov) nas jogijske tehnike popeljejo v stik s sedanjim trenutkom - takrat, se um pomiri, telo se začne sproščati in vse se postavlja na pravo mesto ...V življenju s pomočjo jogijskih tehnik, športa, literature, ustvarjanja, stika z naravo in odnosov s soljudmi, stremim k poglabljanju razumevanja in zavedanja sebe in svoje okolice ter lovim ravnotežje znotraj razburkanega morja življenja.

Z jogo sem se srečala že v gimnazijskih časih, od takrat je vedno prisotna v mojem življenju, na začetku le občasno, kasneje vse bolj intenzivno in vsakodnevno. Zaključila sem triletno izobraževanje za učitelja joge v Tara yoga centru v Ljubljani, a svoje znanje in razumevanje joge vseskozi nadgrajujem z različnimi izobraževanji in samostojno prakso. Po izobrazbi sem diplomirani slavist, trenutno zaključujem četrti letnik študija Naturopatije in se izpopolnjujem na štiriletnem izobraževalnem programu iz Metode Feldenkrais v Milanu. Vsa ta znanja vključujem tudi v poučevanje joge.

Kontakt: 

Mateja Kodermac
E-MAIL: joga.mateja@gmail.com
GSM: 041 795 124

www.jogazmatejo.si